Rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2023/2024

Informujemy, że zapisy dzieci do klasy pierwszej rozpoczną się

4 marca 2024 roku drogą elektroniczną. Obwód naszej szkoły obejmuje następujące ulice:

 • Emanuela Imieli

 • Fabryczna

 • Floriana

 • Heleny Modrzejewskiej od nr 9 do końca

 • Ignacego Nowaka

 • Joanny

 • Karola Goduli

 • Lipińska

 • Ludwika Solskiego

 • Maksymiliana Kolbe

 • Plac Niepodległości

 • Podlas od nr 1do 19

 • Przedszkolna

 • Rencistów

 • Stara

 • Szyb Zofii

 • Tylna

 • Wincentego Lipa.Rodzice dzieci z obwodu szkoły dokonują zapisu drogą elektroniczną na drukach „Zgłoszenie” natomiast dzieci spoza obwodu na drukach „Wniosek”. Odpowiednie druki należy wypełnić poprzez stronę internetową  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/rudaslaska.

Wydrukowane dokumenty i podpisane przez oboje prawnych opiekunów dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Joanny 13 w terminie od 4 do 15 marca 2024

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dn.19.01.2024 przedstawiamy szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.