Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka: Elżbieta Pierścińska

BUDYNEK A

BUDYNEK B

Poniedziałek: 8:30 - 13:30

Środa: 8:30 - 13:30

Piątek: 8:30 - 13:30