Witamy na stronie Szkoły Podstawowej!

 

 

 REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

od 1 marca 2018 r. przyjmujemy zgłoszenia dzieci do klas pierwszych

Druk zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie

Szkoły Podstawowej nr 40 można pobrać w sekretariacie szkoły

lub na stronie internetowej w zakładce rekrutacja

 


 

Nauczyciele tez lubią się uczyć


Gimnazjum nr 5  a obecnie Szkoła Podstawowa nr 40 w Rudzie Śląskiej w ramach projektu “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozyskało środki finansowe na realizację inicjatywy szkolnej pt.: ”Nowoczesna i międzykulturowa szkoła.”

Ośmiu nauczycieli w tym Dyrektor, latem wzięło udział w kursach językowych oraz metodycznych, co pomogło im w wymianie doświadczeń z nauczycielami z innych krajów. Pozwoli to wcielać w życie ideę nowoczesnej i międzykulturowej szkoły, która zachęca młodzież do aktywnego uczestnictwa w jej życiu, rozwijania pasji, motywuje do zdobywania nowych umiejętności. Program ten daje nauczycielom możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych na szkoleniach o wysokim poziomie merytorycznym, korzystania z anglojęzycznej literatury fachowej, nawiązania większej liczby kontaktów i efektywniejszej współpracy między szkołami, wymieniania się poglądami i metodami pracy z aktywnymi nauczycielami z różnych części świata. Doskonalenie zagraniczne nauczycieli pomoże nam przygotować się do zagranicznej wymiany młodzieży. Cieszymy się, że jest w naszym gimnazjum grono nauczycieli, którzy nawet w czasie wakacji nie przestają myśleć o swoich wychowankach i wolny czas przeznaczony na wypoczynek poświęcają na podnoszenie własnych kwalifikacji, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Hanna Bartusek oraz Nina Łabno brały udział w szkoleniach we Florencji, gdzie poznawały sposoby rozwiązywania konfliktów w klasie oraz dowiedziały się, jak zastosować media społecznościowe w toku lekcji. Swoją wiedzą podzieliły się z koleżankami oraz kolegami w swojej szkole oraz innych placówkach. Pokazały ciekawe sposoby na prowadzenie lekcji wychowawczych oraz przedmiotowych. Metody te aktywizują ucznia, pomagają mu wyrazić emocje i swoje zdanie na tematy omawiane w czasie lekcji. Zainteresowaniem cieszyły się nowo poznane platformy internetowe, które jak się okazało w praktyce, przypadły naszym uczniom do gustu.

Odbyte mobilności i te językowe, i metodyczne potwierdziły, że warto brać udział w projektach europejskich, ponieważ poszerzają one horyzonty nauczycieli, pozwalają inaczej spojrzeć na swój zawód, a uczniom pokazać, że nauka może być fascynującą przygodą.

Nie bez znaczenia jest również to, że dzięki projektowi nauczyciele pozyskali dla szkoły niemałe fundusze, za które zakupiono  laptopy i tablicę multimedialną. Pomoce te będą teraz służyły uczniom i nauczycielom, którzy pokażą młodzieży, że nowoczesne urządzenia to nie tylko środek służący do łatwej zabawy, ale atrakcyjne narzędzie do zdobywania wiedzy i umiejętności.

 


 

Wycieczka do Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie


16 grudnia w sobotę uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę do Warszawy. Najpierw spacerowaliśmy po Łazienkach Królewskich, a później poszliśmy do ambasady, gdzie  uczestniczyliśmy w spotkaniu z Dziadkiem Mrozem oraz w przedstawieniu w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora z Kaliningradu. Podczas uroczystości można było spróbować specjałów kuchni rosyjskiej. Na zakończenie uczniowie otrzymali słodki upominek. Spotkanie było doskonałą okazją, aby zapoznać się z tradycjami, kulturą naszych wschodnich sąsiadów oraz rozwijać umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim.

Po uroczystości grupa zwiedziła Warszawę. Tradycyjnie spacerowaliśmy Krakowskim Przedmieściem, podziwialiśmy iluminacje świetlne na Pałacu Prezydenckim, Zamku Królewskim oraz pozostałe ozdoby świąteczne naszej stolicy. Później udaliśmy się pod Grób Nieznanego Żołnierza i gmach Opery Narodowej. Następnie udaliśmy się na Rynek Starego Miasta, gdzie odbywał się jarmark świąteczny. Organizatorami wycieczki byli nauczyciele języka rosyjskiego Agnieszka Nocoń i Bronisław Wilk.

 


Wizyta wolontariuszy w naszej szkole


11 grudnia naszą szkołę odwiedzili niezwykli goście- polscy wolontariusze i obcokrajowcy zrzeszeni w organizacji AFS- Polska. Spotkali się z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami oraz przedstawicielami Samorządu Szkolnego.

AFS jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, opierającą działalność na wolontariacie.  Działa na rzecz edukacji międzykulturowej, wspierając działania dążące do budowania świata opartego na sprawiedliwości i pokoju.

Młodzi ludzie przyjechali do Polski poznać nasz język, kulturę, zwyczaje. Mieszkają w polskich rodzinach w okolicach Bielska-Białej i Krakowa. Tam też uczęszczają do szkół średnich. Stali się również ambasadorami swoich krajów, propagując swój język, kulturę, tradycje. Na stałe mieszkają w USA, Malezji, Turcji, we Włoszech i w Meksyku. Koordynatorem grupy w Polsce jest Pani Petra Mori, wolontariuszka z Węgier.

Spotkanie rozpoczęły uczennice klasy IIIc Wiktoria Breguła i Martyna Śniegocka, które przygotowały dla gości prezentację o naszym mieściew języku angielskim. Następnie wolontariusze przedstawili się, na podstawie ich wypowiedzi w językach narodowych nasza młodzież musiała zgadnąć kraj ich pochodzenia. Opowiadali o działalności w AFS Polska i doświadczeniach związanych z pobytem w Polsce, o możliwościach pracy wolontariusza, doskonaleniuumiejętności posługiwania się językami obcymi i nauce poza swoim krajem. Ciekawe prezentacje i filmy wzbogaciły wystąpienia młodych ludzi.

We wrześniu tego roku przedstawiciele szkoły wzięli udział w wyjeździe do Moskwy na zaproszenie AFS Rosja. Podczas obchodów Dnia Międzykulturowego Dialogu reprezentowali Polskę, obok Rosji, Litwy, Armenii, Hiszpanii i Indonezji.

Nauczyciele języków obcych w naszej szkole mają nadzieję, że młodzież skorzysta z oferty jaką proponuje AFS-Polska. Zaplanowano też dalszą współpracę i spotkanie z nauczycielami i rodzicami.

Szkolni koordynatorzy pobytu wolontariuszy w szkole Nina Łabno i Bronisław Wilk składają podziękowanie za pomoc przy realizacji zadania młodzieży, Radzie Rodziców, Wydziałowi Promocji Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, Oddziałowi Miejskiemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Pani Dyrektor Ewie Cynar wraz z pracownikami.

 Autor tekstu mgr Bronisław Wilk 

 


DNI SZKOŁY - WYNIKI KONKURSÓW

Szkolny konkurs plastyczny "Karol Godula"

w kategorii klas I
I miejsce - Jakub Giedosz, 1a
II miejsce - Sylwia Tomera, 1c
III miejsce - Dawid Skoczkowski, 1b
Wyróżnienie: Kamil Klisz, 1a oraz Lena Gawlińska, 1a

w kategorii klas II
I miejsce - Zosia Chmielewska, 2a
II miejsce - Maja Tkocz, 2a
III miejsce - Hania Kompert, 2a
Wyróżnienie: Wiktoria Musik, 2a

w kategorii klas III
I miejsce - Julia Nowak, 3e
II miejsce - Paulina Smiatek, 3b
III miejsce - Rozalia Krzak, 3b
Wyróżnienie: Julia Kochanowska, 3a oraz Amelia Dworaczek, 3c

Konkurs plastyczny "Karol Godula w legendach"

W kategorii klas IV-V

I miejsce - Kajetan Chrzan, 5b
II miejsce - Konrad Zdebel, 5b
III miejsce - Paweł Stawarz, 5b
Wyróżnienie: Fabian Buczek 5c oraz Kinga Gawełczyk 4a

Konkurs na plakat "Życie i działalność Karola Goduli"

I miejsce - klasa 6b

Konkurs na prezentację multimedialną "Karol Godula - patron szkoły"

Wyróżnienie - Bartosz Wylotek - 2 gimnazjum

Konkurs wiedzy pod hasłem "Ruda Śląska - moje miasto"

w kategorii klas pierwszych - I miejsce: Dawid Mańka 1c
w kategorii klas drugich -I miejsce: Bartosz Kubicki
w kategorii klas trzecich - I miejsce: Kamil Mańka 3c

Konkurs "Mały Faflok"

I miejsce - Sylwia Tomera 1c
II miejsce - Zosia Chmielewska i Alan Wdowczyk 1b
III miejsce - Rafał Piliński 1a, Aleksander Piszcz 3a

W konkursie "Piosenka śląska"

W kategorii klas IV-V
I miejsce - klasa 4d
II miejsce - klasa 4b
III miejsce - klasa 5b i 4c

W kategorii klas VI-VII
I miejsce 6a i 6b
Wyróżnienie: klasa 7b


Ogłoszenie wyników VII edycji

międzyszkolnego konkursu plastycznego

Złote Jabłko 2017

czytaj więcej... "Akcja 1% dla mojej szkoły"  

 By przekazać 1% z Państwa podatku na rzecz naszej szkoły, wystarczy wpisać w pozycji (132) rozliczenia podatkowego nr KRS 0000031762.

Jako cel szczegółowy należy podać nazwę szkoły oraz dwunastocyfrowy numer identyfikacji partnerskiej (INP) tj. SP40 Ruda Śląska 500000044704

Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone przez Szkołę na polepszenie warunków edukacji uczniów naszej placówki.

Więcej informacji na stronie www.ps.org.pl


 Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2017/2018

30.04.2018 r.

01.06.2018 r.