Pielęgniarka

Gabinet medycyny szkolnej

Elżbieta Pierścińska - starsza pielęgniarka dyplomowana w środowisku nauczania i wychowania

Budynek A ul. Joanny 13

Poniedziałek     8.00-13.00
Środa               8.00-13.00
Piątek               8.00-13.00

Budynek B ul. Bytomska 1

Wtorek              8.00-13.00
Czwartek           8.00-13.00

Podstawy prawne realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami