Pielęgniarka

Gabinet medycyny szkolnej

Elżbieta Pierścińska - starsza pielęgniarka dyplomowana w środowisku nauczania i wychowania

Budynek A ul. Joanny 13

Poniedziałek     8.00-13.00
Środa               8.00-13.00
Piątek               8.00-13.00

Budynek B ul. Bytomska 1

Wtorek              8.00-13.00
Czwartek           8.00-13.00

Podstawy prawne realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami


Informacja

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej sprawuje Pani Elżbieta Pierścińska- pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w budynku przy ul. Joanny 13 i przy ulicy Bytomskiej 1.

 Opieka stomatologiczna nad uczniami realizowana jest w gabinetach dentystycznych poza Szkołą Podstawową nr 40, w miejscach wskazanych w załączniku.

Zgodnie z art. 7 ust.2 i 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 poz. 1078) rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 Zgodnie z art.9.1 ww. ustawy lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną na d uczniami wykonuje:

1)    świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

2)    profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Lista podmiotów stomatologicznych w Rudzie Śląskiej