Rada rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Kraola Goduli w Rudzie Śląskiej działając zgodnie z § 5. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. . w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców ustalił na rok szkolny 2016/2017 następujące cztery dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

  1.  31 października 2016 .
  2.  2 maja 2017 r.
  3.  1 czerwca 2017 r.
  4.  15 czerwca 2017 r.
 
W tych dniach czynna będzie świetlica szkolna dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.