Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

 

 1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

  

Spotkanie z Radą Rodziców

6 września godz. 18.00 ul. Joanny13

Zebrania klasowe z rodzicami

7 września godz. 17.00 ul. Joanny 13

8 września godz. 17.00 ul. Bytomska 1

Konferencja rady pedagogicznej

13 września

Spotkanie z Radą Rodziców

12 września godz. 18.00 ul. Joanny13

Pasowanie uczniów klas pierwszych

30 września godz. 11.00

Dzień Edukacji Narodowej

14 października

Dzień wolny od zajęć dydakt.-wychowawczych

Święto Szkoły

8 listopada 2022 r.

Zebrania z rodzicami

7 grudnia 17.00 ul Joanny13 kl. IV

8 grudnia 17.00 ul. Bytomska 1 kl. V-VIII

10 

Jasełka

22 grudnia 2022 r.

11

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2022 r. 

12

Konferencja klasyfikacyjna

11 stycznia 2023 r.

13

Zebrania z rodzicami

12 stycznia 17.00 ul. Joanny 13 kl. I-III

14

Ferie zimowe

 

16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.

15

Konferencja plenarna

2 lutego 2023 r.

16

Zebrania z rodzicami uczniów klas ósmych

7 marca godz. 17.00 ul. Bytomska 1

17

Wiosenna przerwa świąteczna

 

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

18

Egzamin ósmoklasisty

23,24,25 maja 2023 

19

 Zebrania z rodzicami

 16 maja 17.00 ul Joanny 13 kl. IV 

17 maja 17.00 ul. Bytomska 1 kl. V-VIII

21

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

31 maja 2023

22

Zebrania z rodzicami

7 czerwca 17.00 ul Joanny 13 kl. I-III

23

 Konferencja klasyfikacyjna

 19 czerwca 2023 r.

24

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

23 czerwca 2023 r.

25

Ferie letnie

 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.