Zamówienia publiczne

 

Ogłoszenie - dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki

Zamówienie - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - szacunkowa kalkulacja cenowa

załącznik nr 3 - formularz oferty

załącznik nr 4 - wykaz sprzętu

załącznik nr 5 - oświadczenie

wzór umowy