Świetlica

 AKTUALNOŚCI

 

  

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 630 do 1630

 

telefon: 32 248-12-88 wew. 34

 

Opieka świetlicowa jest nieodpłatna.

Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci klas I, II, III -  rodziców pracujących.

Kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej może pobrać uczeń u wychowawców świetlicy.

Zgłoszenie dziecka na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2021/2022 można pobrać, wypełnić i przekazać za pośrednictwem samego ucznia: (załącznik nr 1)


Prosimy też o wypełnienie formularzy zgody na przetwarzanie danych os. w przypadku gdy dziecko odbierają inni dorośli oprócz rodziców/opiekunów prawnych: (zał. nr 2)

oraz o wypełnienie formularza zgody na przetwarzanie wizerunku:(załącznik nr 3)

Kierownik świetlicy - mgr Joanna Chęć
Wychowawcy świetlicy: mgr Joanna Sauermann, mgr Anna Joana, mgr Patrycja Kopecka, mgr Monika Wabnic.

 

 


 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z posiłków w stołówce szkolnej

Czytaj więcej...