Rekrutacja 2023/2024

 

UWAGA RODZICE!


REKRUTACJA DLA UCZNIÓW

KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ODBĘDZIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ 


Link do rekrutacji http://rudaslaska.podstawowe.vnabor.pl

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I

 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 40

 

IM. KAROLA GODULI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

ULICE NALEŻĄCE DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40:

 

Emanuela Imieli, Fabryczna, Floriana, Heleny Modrzejewskiej od 9 do końca, Ignacego Nowaka, Joanny, Karola Goduli, Lipińska, Ludwika Solskiego, Maksymiliana Kolbe, Plac Niepodległości, Podlas od 1 do 19, Północna, Przedszkolna, Rencistów, Stara, Szyb Zofii, Tylna, Wincentego Lipa.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

na rok szkolny 2023/2024 

do klas I publicznych szkół podstawowych

 

 

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 6 marca 2023 r.

do 17 marca 2023 r.

w godzinach pracy szkoły

od 4 maja 2023 r.

do 11 maja 2023 r.

w godzinach pracy szkoły

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

od 6 marca 2023 r.

do 20 marca 2023 r.

w godzinach pracy szkoły

od 4 maja 2023 r.

do 12 maja 2023 r.

w godzinach pracy szkoły

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23 marca 2023 r.

godz. 8.00

17 maja 2023 r.

godz. 8.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

od 23 marca 2023 r.

do 30 marca 2023 r.

w godzinach pracy szkoły

od 17 maja 2023 r.

do 24 maja 2023 r.

w godzinach pracy szkoły

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 marca 2023 r.

godz. 8.00

26 maja 2023 r.

godz. 8.00

 

 

 

REKRUTACJA DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ODBĘDZIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

http://rudaslaska.podstawowe.vnabor.pl

 

 

WYDRUKOWANE I PODPISANE PRZEZ OBOJGA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

ZGŁOSZENIA LUB WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTACJĄ

BĘDĄ PRZYJMOWANE I WERYFIKOWANE W SEKRETARIACIE W GODZINACH OD  8:00-15:00

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI TERMINAMI