Kadra pedagogicznaDyrektor szkoły - mgr Bronisław Wilk

Zastępca dyrektora budynek A - mgr Agnieszka Thomas

Zastępca dyrektora budynek B - mgr Barbara Szalas