Historia szkoły

26.X.1950 na posiedzeniu Komisji Oświaty Konstanty Loewe wystąpił z wnioskiem o budowę nowej szkoły w Goduli. Powstała Komisja Budowy Szkoły w osobach Konstanty Loewe, Wojciech Świdziński, Ignacy Gryska. Komisja włożyła trud i starania by ukończyć budowę szkoły w państwowym sześcioletnim planie.

Inauguracja roku szkolnego po raz pierwszy w nowej Szkole Podstawowej nr 40 odbyła się 1.X.1960 roku. Szkoła powstała jako siedmioklasowa o imieniu Juliana Marchlewskiego w Rudzie Śląskiej 3 (Godula). Stanowisko kierownika szkoły objął Wojciech Świdziński. Sprawował tę funkcję do 31.VIII.1962. Z dniem 1.IX.1962 nowym dyrektorem szkoły został Ferdynand Kozioł.

 

10 listopada 1965 roku Grono Nauczycielskie oraz uczniowie szkoły zostali podzieleni i część przeniosła się do nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 34.

Pracę całego Grona Pedagogicznego i uczniów uroczyście podsumowano podczas obchodów 25-lecia istnienia szkoły. Z tej okazji zorganizowano wystawę oraz akademię, na której mieliśmy okazję gościć prezydenta miasta W. Świerczka, inspektora WOiW w Rudzie Śląskiej K. Niestrój. Inspektor wręczyła nagrody nauczycielom najdłużej związanym ze szkołą i osiągającym duże sukcesy w pracy dydaktyczno wychowawczej. Cała uroczystość była rejestrowana przez telewizję.

Długoletnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły Ferdynand Kozioł ukończył w 1991 roku przejściem na emeryturę. Nowym dyrektorem została Krystyna Skut .

Duże zmiany w naszej szkole zaszły w roku 1999. Związane były one z połączeniem Szkoły Podstawowej nr 39 ze Szkołą Podstawową nr 40. W murach naszej szkoły przywitaliśmy nowych nauczycieli oraz nowych uczniów.

Prawdziwą uroczystość mieliśmy okazję przygotować w roku 1995 z okazji 35-lecia szkoły. Na dni obchodów tego święta zaproszono dawnych pracowników oraz absolwentów. W tym wyjątkowym dniu patronem szkoły został Karol Godula.

Pani dyrektor Krystyna Skut w roku 2002 przeszła na emeryturę. Mieliśmy okazję podziękować Jej za poświęcenie i długoletnią pracę w naszej szkole. Stanowisko dyrektora przejęła pani Ewa Cynar, która do dzisiaj sprawuje tę funkcję.

W roku 2002 w naszej szkole powstała pracownia komputerowa, która pozwala uczniom rozwijać kolejne zainteresowania nową technologią.