Matematyka

Ciekawe strony matematyczne

www.matmagwiazdy.pl
www.matzoo.pl
www.epodreczniki.pl
www.pistacja.tv


Klasa 6a
Dzień dobry
Na dzisiejszej lekcji podsumujemy dział 3 - bryły
Zapisz temat : Co umiem?
Otwórz podręcznik na stronie 180 i zrób w zeszycie zadanie 1 i 2 z ramki ( co umiem?)
Klasa 8a
Dzień dobry
Na dzisiejszej lekcji z działu powtórzeniowego  rozpoczniemy nowy temat.
 Zapisz temat; Pierwiastki.
Proszę otwórz podręcznik na stronie 208 i przypomnij sobie własności pierwiastków.
Teraz przeanalizuj przykład 1 i 2 ze strony 208 i 209, a następnie rozwiąż zadanie 1 i 2 ze strony 210 z ćwiczeń z wkładki.


Klasa 8a 03.04

Dzień dobry
Na dzisiejszej lekcji stosujesz własności potęg. Zapisz temat :Potęgi - zadania.
W zeszycie rozwiąż zadanie 3 i 4 str.205. Są to zadania zamknięte, ale wykonaj obliczenia w celu ustalenia właściwej odpowiedzi. Sprawdź wyniki w podręczniku.

klasay 7a i 7b 03.04
Dzień dobry
Na dzisiejszej lekcji będziesz wyznaczać sumę miar kątów wewnętrznych w dowolnym wielokącie. Przeanalizuj przykład 1 ze strony 229. Zauważ zależność między liczbami boków wielokąta, a sumą miar jego kątów wewnętrznych. Następnie wyznacz sumę miar kątów wewnętrznych - ćwiczenie 1 str 229 ( patrz przykład 1, 2x180=360), więc pięciokąt to 3x180=?


klasa 8a

Dzień dobry
Celem dzisiejszej lekcji jest doskonalenie umiejętności działań na potęgach.
Dzisiaj przypomnisz sobie własności potęg.
Zapisz temat ; Potęgi - powtórzenie .
Na stronie 203 w podręczniku masz podane własności potęg,  wykorzystasz w obliczeniach. Przypomnij sobie także określenie potęgi( patrz tabela).
Przeanalizuj przykład 1 i 2 z strony 204, wykonaj polecenie samodzielnie ( w zeszycie), a potem sprawdź w podręczniku. Dla chętnych zadanie 1 i 2 str.205 ( wymagany zapis obliczeń) https://learningapps.org/join/6rvfz171 zachęcam do zabawy


Klasa 6a - -1.04

Dzień dobry
Na dzisiejszej lekcji przypomnisz sobie jak wyglądają pozostałe bryły. Zwróć uwagę na ich kształt.Zapisz temat lekcji : Rozpoznawanie i nazywanie kul, walców i stożków.
Otwórz podręcznik na stronie 178 i w ramce zwróć uwagę na kształty i nazwy brył.
Następnie zrób pisemnie zadanie 17 z str. 178 ( np. I - stożek, .....) oraz zadanie 20 ze strony 179 ( np.  a) walec i ostrosłup)


Klasy 7a i 7b - 01.04

Dzień dobry
Na dzisiejszej lekcji utrwalisz obliczanie miar kątów w równoległobokach.
Zapisz temat : Miary kątów  w równoległoboku.
Przypomnij sobie jaka miare mają konty leżące naprzeciw siebie w równoległoboku.
Teraz rozwiąż zadanie 5 str 232 do zeszy. Dla chętnych zadanie 6 str. 232( kto je rozwiążę proszę o wysłanie na e - mail)
Jolanta Wysocka


Klasa 8a - 01.04

Dzień dobry
Na dzisiejszej lekcji będziesz doskonalił technike rozwiązywania równań.
Do ostatniej lekcji dopisz numer kolejny i dzisiejszą datę.
Otwórz podręcznik na stronie 201 i rozwiąż zadanie 13. Zauważ, że równanie c i d są zapisane w postaci PROPORCJI. Przypomnij sobie i rozwiąż te równania za pomocą proporcji. ( zakres materiału klasa 7) znajdziesz na platformi epodręcznik.pl
Dla chętnych !!! te przykłady (c i d) wysyłać na maila rozwiązane za pomocą proporcji.
Jola Wysocka