Język polski

 

Zagadnienia z języka polskiego dla klasy 7a na dzień 02.04

Moi drodzy! Dzisiaj ćwiczenia z zakresu zdań wielokrotnie złożonych, żebyście mogli utrwalić swoje wiadomości i poćwiczyć umiejętność logicznego rozumowania. Też się cieszę, że Wy się cieszycie J

Temat: Składniowe łamigłówki

 1. Przeprowadź analizę składniową podanych wypowiedzeń. Przedstaw zależności na wykresie. Opisz wykresy (określ rodzaj wypowiedzeń składowych).
 • W polowaniu na smoka uczestniczyła również Yennefer, która słynęła z urody i oczarowała Geralta już wcześniej, gdy spotkali się, ratując Jaskra.
 • Miała niezwykle cięty język, ale dla bliskich potrafiła być osobą ciepłą i troskliwą, chociaż niektórzy uważali, że jest wyrachowana.
 • Yennefer dołączyła do polujących, aby zdobyć smocze tkanki, które posłużą jej w magii.
 • Kiedy skończyłem studia na uniwersytecie w Oxenfurcie, prowadziłem wykłady dla truwerów, którzy z przyjemnością wysłuchiwali moich ballad.

Możecie też poćwiczyć swoje umiejętności w formie zabawy. Podaję linki:

 

https://learningapps.org/5316100

https://learningapps.org/1821803


Zagadnienia z języka polskiego dla klasy 7c na dzień 02.04

Temat: O ludziach, którzy potrafili wcielić w życie dwa wspaniałe ideały: braterstwo i służbę ojczyźnie

Witajcie! Dzisiaj kolejna praca z lekturą. Poćwiczycie umiejętność wyszukiwania informacji J

W tym celu wykonajcie podane zadania:

 1. Skorzystaj z dostępnych źródeł ( Internetu czy słownika wyrazów obcych) i wyjaśnij, czym się różni sabotaż od dywersji. Zapisz zwroty i wyrażenia z tymi słowami. Użyj ich w zdaniach na temat akcji zrelacjonowanych w powieści.
 2. Jakie działania dywersyjne ( 4) przeprowadzili bohaterowie pod dowództwem Zośki poza Warszawą? Wypełnij w zeszycie tabelę.

Miejscowość

Czas akcji

Cel akcji

Trudne momenty

Efekty akcji

 

 

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki

 

 

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki

 

 

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki

 

 

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki

Zostawić miejsce na 2 lub 3 linijki


Zagadnienia z języka polskiego dla klasy 7c na dzień 01.04

„O ludziach, których czyny wycisnęły piętno na stolicy… W służbie małego sabotażu". CZĘŚĆ 3

Witajcie! W służbie Małego Sabotażu kolejna odsłona. W tym celu:

 1. Opowiedzcie o najsłynniejszej akcji sabotażowej Alka. Zapiszcie tę relację w formie kartki z pamiętnika bohatera.
 2. Wymieńcie najważniejsze „wynalazki” Rudego, które miały posłużyć do walki z okupantem. W imieniu jego kolegi napisz sprawozdanie do dowództwa organizacji „Wawer” prezentujące dokonania Janka.

ZADANIA WYKONAJCIE W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM


Zagadnienia z języka polskiego dla klasy 7a na dzień 01.04

Witajcie! Dzisiaj przerzucamy się na składnię. Będziemy dzisiaj utrwalać wiadomości z tego zakresu, bo wiecie dobrze, że trening czyni mistrza! Wiem, że się cieszycie :)

Temat: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone i jego budowa.

Pamiętamy, że kolejność czynności przy analizie wypowiedzenia wielokrotnie złożonego jest taka:

 1. Podział na wypowiedzenia składowe (zarówno zdania, jak i równoważnik zdania).
 2. Numeracja wypowiedzeń składowych (aby było wiadomo, ile ich wszystkich jest).
 3. Znalezienie wypowiedzenia głównego (nadrzędnego w stosunku do pozostałych).
 4. Ustalenie zależności pomiędzy wypowiedzeniami składowymi.
 5. Sporządzenie wykresu.
 6. Opis wykresu (określenie rodzaju wypowiedzeń składowych).

A na początek wykonajcie w ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM podane niżej ćwiczenia:

1.Przeprowadź analizę składniową podanych wypowiedzeń. Przedstaw zależności na wykresie.

 • Nazwa parku Łazienkowskiego pochodzi od dawnej łaźni, która mieściła się w grocie na wyspie na środku stawu, a potem została przebudowana na pałac, wokół którego powstał piękny park w stylu francuskim i angielskim.
 • Łódź indiańska dopływała do brzegu, którego prawie nie było widać, gdyż zasłaniała go gęsta ściana deszczu i spowijał nadchodzący zmrok.
 • Wyjątkowość kroniki Jana Długosza polega na tym, że opiera się ona na starannie zbadanych dokumentach  i przez długi czas była jedyną naukową próbą syntezy dziejów średniowiecznej Polski.