Język niemiecki

Klasa 7b 22.06

Hallöchen liebe Schüler,

na naszej ostatniej lekcji zajmiemy się wakacjami.

Thema: Ferien in Bayern.

Zastanówcie się nad zadaniem 1, str. 96 w ćwiczeniach.

No i rok szkolny dobiegł końca i nadszedł czas na pożegnania. Jest mi tylko bardzo przykro, że musimy zrobić to w ten sposób, wolałbym się z Wami pożegnać, patrząc wam w oczy, no ale cóż…

Dziękuję Wam bardzo za ten wyjątkowy i nie łatwy dla nas wszystkich rok. Było mi bardzo miło i jestem usatysfakcjonowany tym, że mogłem z Wami pracować, przebywać oraz Was, moi drodzy, w ogóle poznać. Dziękuję Wam również, a w szczególności Waszym Rodzicom, za trud włożony w pracę podczas tego nieszczęsnego nauczania zdalnego. Wiem, że był to dla Was, drodzy Państwo, dodatkowy stres i wysiłek.

Na te zasłużone wakacje życzę Wam przede wszystkim zdrowia, ale też słonecznych, emocjonujących i bezpiecznych dni. Uważajcie na siebie!

Ich wünsche Euch schöne und erholsame Ferien und hoffe, dass ihr auch Zeit für Deutsch finden könntet. Lest Bücher und hört Musik!

Viel Spaß!

Tschüs, bis September!

Euer Deutschlehrer


Klasa 7b 15.06

Hallo Schüler,
mamy jeszcze do przepracowania jedno istotne gramatyczno-leksykalne zagadnienie, a mianowicie liczebniki porządkowe. Mamy dwa rodzaje liczebników: kardynalne (jeden, dwa, trzy…) i porządkowe (pierwszy, drugi, trzeci…). L. porządkowe służą do podawania dat/dat wydarzeń, określania miejsca. Tworzenie ich nie jest skomplikowane.
Ordnungszahlen – liczebniki porządkowe
 
Cyfry 1 – 19: do liczebników dodajemy końcówkę –te. Np.: zwei +te=zweite itd. Ale mamy dwa wyjątki, dt. się pierwszego i trzeciego, one zmieniają formy: z eins na erste, z drei na dritte. Tylko te dwa liczebniki, tak to musicie zapamiętać.
 
Cyfry 20 – 90: do cyfr dziesiętnych dodajemy końcówkę –ste. Np.: zwanzig+ste=zwanzigste itd.
 
W cyfrach 21 – 99 robimy już to ww. schematem. Np.: 21. = einungzwanzigste itd. (Liczebniki porządkowe pisane cyframi uzupełniamy w kropki!)
 
Następna sprawa: podawanie dat i dat wydarzeń:
Gdy podajemy daty, np.: der achte Juni – ósmy czerwiec (rodzajnik określony-liczebnik-miesiąc), proste co? Tak robimy z całym rokiem.
Gdy podajemy daty wydarzeń: am achten Juni – ósmego czerwca (widzicie różnicę, przy podawaniu dat wydarzeń musimy użyć przyimek „am”. „Am” łączy się z celownikiem, jak już wiecie z lekcji o końcówkach przymiotników, liczebnik musi do swojej końcówki otrzymać jaszcze –n! Tu nie ma wyjątków! Liczebniki porządkowe dostają te same końcówki jak przymiotniki we wszystkich przypadkach!
 
Z setką i tysiącem jest tak samo: hundertste – setny, tausendste – tysięczny.
 
Proszę przejrzeć informacje o nich w podręczniku na str. 162. Kto z was będzie miał chęć, to może sobie zapisać te liczebniki w zeszycie. Nie będziemy już szaleć z kartkówką, zobaczymy we wrześniu jak się tego nauczyliście ;) W podręczniku na str. 124 tez to macie ładnie opisane, warto przeczytać.

Tschüs und einen schönen Tag noch!

Klasa 7b 08.06

Hallo,
na dzisiejszej lekcji zajmiemy się pogodą.
Notatka:
sonnig – słonecznie, kalt – zimno, warm – ciepło, heiß – gorąco, frostig – mroźno, windig – wietrznie, neblig – mgliście, es regnet – pada deszcz, es schneit – pada śnieg, es donnert – grzmi, es blitzt – błyska się, die Sonne scheint – świeci Słońce, es kommt ein Gewitter – nadchodzi burza, Grad Celsius – stopni celsiusza. Gdy określamy pogodę, używamy „es ist …..”, tworzymy tzw. zdania bezosobowe. Do tego jeszcze te rzeczowniki: das Wetter – pogoda, die Sonne – Słońce, der Mond (e) – księżyc, der Wind – wiatr, der Nebel – mgła, der Frost – mróz, der Donner (-) – grzmot, der Blitz(e) – błyskawica.
Na zadanie wykonajcie 1, 2 i 3, str. 91 w ćwiczeniach.
Tschüs, bis dann!


Klasa 7b
01.06

Hallo Leute.

Alles Gute zu Eurem Fest, dem Kindertag!

Choć jest dzisiaj wasze święto, to jednak musimy zabrać się za nasz materiał. Dzisiaj ostatnia kartkówka w tym roku szkolnym, ze stopniowania przymiotników i przysłówków. Nie będę jej już wysyłać mailem, tylko umieszczę w zakładce „sprawdziany”. Podzielę was na trzy grupy. Poza tym szybciutko przechodzimy do 6. rozdziału. Ten rozdział dt. głównie pogody i środowiska. Na dzisiaj proszę zrobić notatkę z podręcznika, str. 122, zapiszcie miesiące i pory roku, co ciekawe, wszystkie są rodzaju męskiego. Do tego wykonajcie zad. 3 i 4 z tej samej strony oraz cztery króciutkie zadania z ćwiczeń, str. 90.

der Monat (e) – miesiąc, die Jahreszeit (en) – pora roku

PS: Nie musicie sie już trzymać wyznaczonego dnia do wysyłania zadań lub krt, jest już tak daleko, więc jak teraz wykonacie zadania, od razu wysyłajcie, może być i niedziela :)

Tschüs und noch mal Alles Gute zum Kindertag! Bis dann.Klasa 7b
25.05

Guten Morgen Schülerinnen und Schüler,
na dzisiejszej lekcji poznacie następne gramatyczne zagadnienie, a mianowicie stopniowanie przymiotników i przysłówków. W niemieckim są trzy rodzaje stopniowania: regularne, z umlautem i nieregularne. Nie jest to jakoś specjalnie trudne, jednak przymiotniki ze stopniowania nieregularnego trzeba wykuć na pamięć. Ze stopniowania napiszecie kartkówkę. Notatka:

Thema: Wer ist am besten?

Kilka uwag: Jak zapewne wiecie, są trzy stopnie w stopniowaniu: równy, wyższy i najwyższy. W stop. regularnym i z umlautem do przymiotników dodajemy końcówki: wyższy (-er), najwyższy (przedrostek am pisany osobno i końcówka –sten). Ale żeby nie było tak kolorowo, to przymiotniki, które kończą się na: -t, -d, -z, -s, -ß (tu wyjątkiem jest groß) dostają w stop. najwyższym do końcówki jeszcze e, i mamy –esten.

Przykłady:
Stopniowanie regularne:
klein-mały, niski / kleiner / am kleinsten
schön-ładny, piękny / schöner / am schönsten
weit-daleko / weiter / am weitesten (widzicie to dodane „e”)
heiß-gorąco / heißer / am heißesten (widzicie to dodane „e”)

Stopniowanie z umlautem: te same zasady co w regularnym, tylko że w wyższym i najwyższym samogłoski a, u, o otrzymują umlauty:
lang-długi / länger / am längsten
kurz-krótki / kürzer / am kürzesten
groß-duży, wysoki / größer / am größten (jak widzicie nie ma końcówki –esten, to jest jedyny wyjątek i tak się go musicie nauczyć)

Stopniowanie nieregularne: do tego stop. należy sześć przymiotników: gern-chętnie, viel-dużo, gut-dobrze, hoch-wysoki, nah-blisko i oft-często. Formy stop. wyższego i najwyższego są nieregularne od równego, dlatego ta nazwa ;). Przymiotniki gern, viel, gut i hoch macie stopniowane w podręczniku na str. 119, proszę je przepisać, ale brakuje nah i oft.
nah / näher / am nächsten
oft / öfter / am häufigsten (dziwne co? Stopień najwyższy pochodzi od przymiotnika häufig, który też znaczy „często” i należy do stop. regularnego. Czemu tak jest, tego raczej nikt nie wie, tak już jest i tak to trzeba przyjąć. Nie istnieje forma „am öftesten”! O niej proszę zapomnieć!

Następną kwestią związaną ze stopniowaniem są spójniki stosowane, aby móc tworzyć porównania.

Stopień równy: so… wie…  - tak… jak… lub genauso… wie… - dokładnie tak… jak…

Albert ist so/genauso schnell wie Susanne.

Stopień wyższy: als – niż/od

Susanne ist schneller als Karina.

Stopień najwyższy: von uns – z nas lub von uns allen – z nas wszystkich

Jochen ist am schnellsten von uns/von uns allen.

W ten sposób budujemy zdania porównawcze i te miejsca w zdaniach zajmują te spójniki, innych nie!

Proszę wykonać te zadania: z podręcznika 2, 4 i 5, str. 108, 109, wysyłacie do mnie pełne zdania zapisane w zeszytach, innych form nie oceniam. Oraz w ćwiczeniach 1, 2, 3 i 4, str. 77.

Tschüs und netten Tag noch!

 
 

Klasa 7b
18.05

Guten Morgen am Montag,

dzisiaj, jak już wam pisałem, przeskakujemy do następnego rozdziału, który dt. m. in. aktywności fizycznej i dyscyplin sportowych oraz zagadnień gramatycznych. Dodatkowo przez e-dziennik otrzymacie kartkówkę z trybu rozkazującego z informacjami. Nauczycie się wyrażać, co lubicie uprawiać, co wam wychodzi dobrze, a co źle itd. Do tego potrzebujemy często stosowanych czasowników modalnych oraz dyscyplin sportowych.

Thema: Er muss Sport machen.

Notatka:

Dyscypliny macie w podręczniku na str. 104, przepiszcie je z rodzajnikami, które znajdziecie w słowniku na końcu podręcznika. W języku mamy sześć czasowników modalnych: sollen – mieć powinność (powinienem itd.), wollen – chcieć, können – umieć, móc, potrafić, müssen – musieć, dürfen – móc (w znaczeniu mieć lub nie mieć pozwolenia zrobienia czegoś, to nie to samo móc od können!), mögen – lubieć. I mamy jeszcze czasownik möchten – chciałbym/chciałabym, który w prawdzie nie jest czasownikiem modalnym, ale jest zaliczany do ich grupy, przez to, że ma ten sam schemat koniugacji i jest pochodnym od formy czasu przeszłego Imperfekt czasownika mögen (mochte), ale to w 8. Klasie J. Specyfika tych czasowników dotyczy liczby pojedynczej, ponieważ odmienia się nieregularnie i 1. i 3. osoba nie ma końcówek!!! Liczba mnoga odmienia się regularnie. Odmianę tych czasowników znajdziecie w podręczniku na str. 118. Proszę je ładnie przepisać do zeszytu i przyjrzyjcie się koniugacji w liczbie pojedynczej.

Odmiana czasownika „möchten”

ich möchte, du möchtest, er-sie-es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie-Sie möchten

Do tej lekcji proszę wykonać zad. 3, 5 i 6, str. 106, 107 z podręcznika do zeszytu i zad. 3 i 4, str. 76 w ćwiczeniach.

Tschüs, bis bald!


Klasa 7b
11.05
 
Guten Morgen liebe Menschen,

dzisiaj będzie tak: kartkówka z czasowników zwrotnych i tryb rozkazujący. Kartkówkę i informacje do niej otrzymacie na maile.

Thema: Gabi, kauf bitte ein!
Der Imperativ – tryb rozkazujący. Notatka.
Tryb rozkazujący tworzy się dla: du, wir, ihr i Sie. Musimy to podzielić na czasowniki słabe i mocne. Przykłady budowy trybu rozkazującego:
Czasowniki regularne:
machen – robić
dla du: mach! – zrób! (traci się zaimek i końcówka)
dla wir: machen wir! – zróbmy! (tworzymy szyk odwrotny)
dla ihr: macht! – zróbcie! (traci się zaimek, ale końcówka już pozostaje)
dla Sie: machen Sie! – proszę zrobić!/nich pan, pani, państwo zrobi/zrobią! (tworzymy szyk odwrotny)(tłumaczy się to na te dwa sposoby)
I tak to wygląda dla czasowników słabych, ale żeby nie było tak łatwo, to mamy czasowniki, którym w 2. os. l. poj. musimy dodać –e, można się tego wyuczyć, ale z doświadczeniem robi się to na wyczucie ;). Takim czasownikiem jest np. lernen, arbeiten, baden i wiele innych. Przykład:
lernen – uczyć się
dla du: lerne! – ucz się! (już nie „lern”, tylko musimy dodać „e” i mamy „lerne”)
dla wir: lernen wir! – uczmy się!
dla ihr: lernt! – uczcie się!
dla Sie: lernen Sie! – proszę się uczyć!/niech się pan, pani, państwo uczy/ą!
Z czasownikami zwrotnymi, niedawno przez was poznanymi, jest tak samo. Zaimek zwrotny zostaje i dalej podlega deklinacji. A przedrostki rozdzielnie-złożone dalej odrywają się od czasownika i lądują na końcu zdania. Przykład czasownika zwrotnego z przedrostkiem rozdzielnie-złożonym, ale to się tyczy też tylko czasowników zwrotnych i tylko czasowników z tymi przedrostkami, to nie ma znaczenia, zasada jest ta sama:
sich anziehen – ubierać się
zieh dich an! – ubierz się!
ziehen wir uns an! – ubierzmy się!
zieht euch an! – ubierzcie się!
ziehen Sie sich an! – proszę się ubrać!/niech się pan, pani, państwo ubierze/ubiorą!
Czasowniki nieregularne:
Zasada jest ta sama, co przy czasownikach regularnych, tylko jak wiecie, przy czas. niereg. następuje wymiana samogłosek, w trybie rozkazującym tyczy się to tylko drugiej osoby (du). Jednak mamy tu jeden wyjątek: wymiana samogłoski e-i oraz e-ie pozostaje w trybie rozkazującym, natomiast wymiana a-ä jest anulowana, a pozostaje a, nie otrzymuje umlautu. Przykłady:
fahren – jechać, jeździć
fahr! – jedź! (jak widzicie, nie istnieje forma fähr! Tak jest z wszystkimi czasownikami tej wymiany, bez wyjątków!)
fahren wir – jedźmy!
fahrt! – jedźcie!
fahren Sie! – proszę jechać/niech pan, pani, państwo jedzie/jadą!
Wymiana e – i: helfen – pomagać
hilf! – pomóż!
helfen wir! – pomóżmy!
helft! – pomóżcie!
helfen Sie – proszę pomóc/niech pan, pani,państwo pomoże/pomogą!
Wymiana e – ie: sehen – widzieć/patrzeć/oglądać
sieh! – popatrz!
sehen wir! – popatrzmy!
seht! – popatrzcie!
sehen Sie – proszę popatrzeć/niech pan, pani, państwo popatrzy/popatrzą!
I tak to leci w niemieckim w trybie rozkazującym. Wiem, że jest tego dzisiaj dużo, jednak musimy to przerobić, ale spokojnie, najpierw poćwiczcie z zadaniami, bo chce żebyście to dobrze przyswoili i zajarzyli, potem napiszemy krt. W razie niejasności lub pytań, piszcie/pytajcie śmiało. Przejrzyjcie sobie też w podręczniku tabelkę na 92 stronie oraz str. 159 i 160, jest też wytłumaczone z przykładami, dobre do poczytania.
Dla poćwiczenia i utrwalenia zróbcie zad. 1, 2, 3, 4 i 6 str. 92, 93 z podręcznika do zeszytu. W zad. 1 przetłumaczcie te sześć zdań. Macie tu też nowy czasownik i zwrot, przepiszcie je też proszę.
Gruß und einen netten Tag noch!

Euer Deutschlehrer


Klasa 7b
04.05
 
 
Guten Morgen meine Schüler,

Thema: Wir treffen uns vor der Imbissbude.

Na dzisiejszej lekcji poznacie nazwy lokali gastronomicznych, w których można zjeść przeróżne potrawy i stosowanie czasowników zwrotnych. Notatki do zeszytu:

die Imbissbude (n) – budka z szybkim jedzeniem (tam można kupić hamburgery, frytki itd.)

die Salatbar (s) – bar sałatkowy

Czasowniki zwrotne (Reflexive Verben)

To są te same czasowniki regularne lub nieregularne, które już znacie i potraficie odmieniać przez osoby, tylko że do nich dochodzi jeszcze zaimek zwrotny „sich”, jest to odpowiednik polskiego „się”. I tu pojawiają się dwie duże różnice miedzy oboma językami: w niemieckim tylko część czasowników jest zwrotna, w polskim prawie wszystkie. Druga istotna różnica: w polskim przy odmianie czasownika zwrotnego zaimek „się” zostaje w tej samej formie dla każdej osoby, w niemieckim tylko w 3. os. l. poj. i mn., w pozostałych osobach następuje deklinacja zaimka „sich”!

sich treffen – spotykać się (nawet pisownia bezokoliczników się różni, pozycja zaimka zwrotnego)

ich treffe mich

du triffst dich

es/sie/es trifft sich

wir treffen uns

ihr trefft euch

sie/Sie treffen sich

Tak wygląda schemat odmiany czasowników zwrotnych przez osoby: zaimek osobowy, czasownik w odpowiedniej formie i na trzecim miejscu zaimek zwrotny. Tego proszę się trzymać i nauczyć. Przejrzyjcie też w podręczniku na str. 100 informacje i przepiszcie do zeszytu wybrane czasowniki ze str. 101. Z tych czasowników będziecie niebawem pisać kartkówkę, śledźcie na bieżąco maile w e-dzienniku, przez niego dostaniecie info o tym, jak ta krt będzie wyglądać i terminie jej napisania.

Dla poćwiczenia proszę zrobić zad. 1, 3 i 4 z podręcznika do zeszytu (z zad. 1 zapiszcie już poprawne informacje, nowe słownictwo proszę sobie przetłumaczyć i również zapisać) oraz zad. 1, 3 i 4, str. 62 w ćwiczeniach. Zad. 2 dla chętnych.

Tschüs und einen netten Tag noch!


27.04
Guten Morgen,
Thema: „Mittagessen im Restaurant.”
dzisiaj idziemy na obiad do restauracji, no ale nie zamówimy jedzenia bez rozmowy z kelnerem/kelnerką. Zrobimy sobie najpierw notatkę z potrzebnego słownictwa:
das Mittagessen – obiad, der Kellner (-) – kelner, die Kellnerin (nen) – kelnerka, die Rechnung (en) – rachunek, der Gast (ä, e) – gość, die Speisekarte (n) – karta dań/menu
Zwroty:
Nehmen Sie bitte Platz – proszę zająć miejsce, proszę usiąść
Kommt sofort – zaraz będzie (po niem. przyjdzie)
Potrzebny czasownik: möchten – chciałbym/chciałabym, odmienia się schematem, jak czasowniki modalne. 1 i 3 os. l. poj. Nie ma końcówek!
Ich möchte, du möchtest, er/sie/es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie/Sie möchten
Zwroty najczęściej używane przez kelnera:
Was möchten Sie? lub Sie wünschen? – Co pan, pani, państwo by chcieli? Czego sobie pan, pani, państwo życzą? Tego nie da się dosłownie przetłumaczyć na polski, tak się tego trzeba nauczyć i koniec.
Dla poćwiczenia i nauczenia zróbcie w podręczniku zad. 2 i 3, str. 89. Ten dialog w zad. 2 przeczytajcie sobie, nowe nazwy potraw poszukajcie w słowniku (148-155 w podręczniku), odpowiedzi naturalnie do zeszytu. A z ćwiczeń zad. 1 i 2, str. 60.
Tschüs! 
 

Dzień dobry, dzisiaj poznacie wybrane potrawy z kilku państw. W podręczniku na str. 88 w zad. 1 jest pięć potraw z pięci państw, przepiszcie je do zeszytów i przetłumaczcie używając rodzajniki (praca ze słownikiem) oraz te cztery przymiotniki z zad. 3. Czasownik "finden" ma dwa znaczenia: znajdować i sądzić/uważać, że. W tym temacie to drugie. Spójnik "że" jest już ukryty w czasowniku, w zad. 5 macie przykłady, zróbcie to zadanie ustnie. W ćwiczeniach dla utrwalenia proszę zrobić cztery zadania ze str. 59.
Einen netten Tag noch!
 

Poniedziałek 06.04
Dzień dobry, na dzisiejszej lekcji nauczymy się uzyskiwać informacje związane z porannym i wieczornym posiłkiem z wykorzystaniem poznanego i nowego słownictwa: das/zum Frühstück - śniadanie/na śniadanie, das/zum Abendessen - kolacja, na kolację, dazu - do tego, oder - albo, mit - z. Proszę to zanotowac w zeszytach. Uwaga! W j. niemieckim stosując w zdaniach artykuły spożywcze pomijamy rodzajniki, używamy tzw. rodzajnik zerowy. Natomiast gdy chcemy okreslić jakiś artykuł, np.: mleko jest zdrowe, to wtedy rodzajniki stosujemy: Die Milch ist gesund. To tez proszę zapisać. Dla poćwiczenia proszę zrobić z podręcznika zad. 4 i 5, str. 87 do zeszytu i zad. 3 i 4, str. 58 w ćwiczeniach.
Termin na czwartek (09.04)
Viel Spaß dabei!
 

25.03.
Dzień dobry, proszę zrobić zad. 6, str. 57 w ćwiczeniach. Kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny. Pozdrawiam.
30.03.
Dzień dobry, w podręczniku na str. 86 są opisane artykuły spożywcze, które jemy najczęściej na śniadanie i kolację. Proszę je przepisać do zeszytów, przetłumaczyć i uzupełnić formą liczby mnogiej (słownik, str. 148-155), nie wszystkie artykuły wymagają liczby mnogiej. Następnie dla utrwalenia słownictwa zróbcie w ćwiczeniach zad. 1 i 2, str. 58. Przypomnijcie sobie odmianę czasowników: essen i trinken.
Miłej pracy!