Fizyka

 

Zagadnienia do zdalnego nauczania z FIZYKI na tydzień 1.06-5.06.2020

 

KLASA 7B

Temat :Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła

https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym  Zmiany energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciała. 

Zanim jednak to zrobicie proszę przypomnieć sobie pojęcie energii wewnętrznej ciała wprowadzone na poprzedniej lekcji. Jest to bardzo ważne aby zrozumieć dzisiejszy temat lekcji.

Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 233-237 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów(prac nie wysyłamy):

1. Zmiana energii wewnętrznej poprzez wykonywanie pracy

- Podaj dwa przykłady zmiany energii przez wykonanie pracy(możesz je narysować i opisać)

2. Zmiana energii wewnętrznej poprzez dostarczanie ciepła

- napisz co to jest ciepło. Podaj symbol (czyli oznaczenie literowe) oraz jednostkę tej wielkości

- kiedy mówimy,że dwa ciała są w równowadze termicznej?

- Podaj dwa przykłady zmiany energii wewnętrznej przez dostarczenie ciepła(możesz je narysować i opisać)

3. Pierwsza zasada termodynamiki

(podaj treść tej zasady łącznie ze wzorem oraz interpretację słowną symboli występujących w tym wzorze)

 


KLASA 7A,7C

Temat: Topnienie i krzepnięcie(4.06.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Topnienia i krzepnięcia. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 253-257 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów(prac nie wysyłamy):

1. Topnienie kryształów i ciał bezpostaciowych:

- co to są kryształy?

- co to są ciała bezpostaciowe?

2.Jaka jest różnica między topnieniem kryształów i ciał bezpostaciowych? (przepisz informację z ramki ze str 254 oraz przerysuj schematy zmiany temperatury w procesie topnienia dla kryształów i ciał bezpostaciowych)

3. Co to jest ciepło topnienia?

Napisz definicję , wzór, jednostkę oraz interpretację słowną symboli zawartych we wzorze

4. Dlaczego lód pływa po wodzie? (napisz krótkie uzasadnienie po przeczytaniu treści zawartych na str 256)

 


 

KLASY 8A,8B,8C

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne

https://www.youtube.com/watch?v=u-reinbibYk

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 238-243 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów(prac nie wysyłamy):

1. Zwierciadła sferyczne wklęsłe- konstrukcja obrazów

a) wykonaj konstrukcję obrazu w zwierciadle kulistym wklęsłym jeśli przedmiot znajduje się w odległości x>r oraz napisz jaki powstaje obraz(jakie ma cechy)- pomocniczy będzie rysunek str 239 oraz instrukcja z filmu do którego link macie powyżej

b) wykonaj konstrukcję obrazu w zwierciadle kulistym wklęsłym jeśli przedmiot znajduje się w odległości x=r oraz napisz jaki powstaje obraz(jakie ma cechy)- pomocniczy będzie rysunek str 241oraz instrukcja z filmu do którego link macie powyżej

c)wykonaj konstrukcję obrazu w zwierciadle kulistym wklęsłym jeśli przedmiot znajduje się w odległości f<x<r oraz napisz jaki powstaje obraz(jakie ma cechy)- pomocniczy będzie rysunek str 241oraz instrukcja z filmu do którego link macie powyżej

d) wykonaj konstrukcję obrazu w zwierciadle kulistym wklęsłym jeśli przedmiot znajduje się w odległości x=f oraz napisz jaki powstaje obraz(jakie ma cechy)- pomocniczy będzie rysunek str 242 oraz instrukcja z filmu do którego link macie powyżej

e) wykonaj konstrukcję obrazu w zwierciadle kulistym wklęsłym jeśli przedmiot znajduje się w odległości x<f oraz napisz jaki powstaje obraz(jakie ma cechy)- pomocniczy będzie rysunek str 242oraz instrukcja z filmu do którego link macie powyżej

2. Obrazy otrzymywane przez zwierciadła sferyczne wypukłe

- Jaki obraz powstaje w zwierciadle sferycznym, wypukłym (cechy tego obrazu) oraz wykonaj konstrukcję obrazu pozornego otrzymanego za pomocą zwierciadła sferycznego wypukłego (podręcznik str 243)

 


Klasa 7B

Temat: Energia wewnętrzna i temperatura(28.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU 

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Energii wewnętrznej i temperatury. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 226-231 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów i wykonać obliczenia(prac nie wysyłamy)

1. Energia wewnętrzna ciała

2. Przykłady wzrostu temperatury ciała pod wpływem wzrostu jego energii wewnętrznej (5 przykładów)

3. Temperatura i jej jednostka w układzie SI

4. Skale temperatur

5. Temperatura zera bezwzględnego

6. Przeliczanie stopni Celsjusz na kelwiny

Zadanie:

Wykonaj obliczenia:

25 °C= …………...K

-3 °C= ……….…..K

-273 °C= ….……..K

0 K =……………..°C

 


 

Klasa 7A i 7C

Temat: Zmiany stanu skupienia (28.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Zmiany stanu skupienia Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 249-251 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów(prac nie wysyłamy)

1.Co to jest ciało fizyczne i substancja?-powtórzenie wiadomości (definicję znajdziecie na początku Waszego podręcznika str 7 )

Podaj po trzy przykłady substancji i ciał fizycznych

2. Stany skupienia w jakich może występować substancja (przerysuj schemat zmian stanów skupienia pod wpływem ciepła ze strony 250)

3. Przemiany zachodzące między stanami skupienia zachodzące pod wpływem temperatury(wymień i napisz definicję poszczególnych przemian zachodzących między stanami )

4. Stany skupienia dla wody (wymień jak nazywają się trzy podstawowe stany skupienia dla wody)

 


 

Klasy 8 A,B,C

Temat: Zwierciadła. Obrazy otrzymywane w zwierciadłach płaskich (28.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym : Zwierciadła. Obrazy otrzymywane w zwierciadłach płaskich Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 229- 235 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów(prac nie wysyłamy)

 

1. Co to jest zwierciadło?(napisz definicję )

2.Rodzaje zwierciadeł(podział ze względu na kształt; kiedy mówimy o zwierciadłach płaskich a kiedy sferycznych)

3. Obrazy otrzymywane przez zwierciadła płaskie (przerysuj konstrukcję takiego obrazu trójkąta w zwierciadle płaskim ze str 230 )

Jaki obraz otrzymujemy? (jakie ma cechy str 231)

4. Zwierciadła sferyczne – rodzaje (opis)

5. Ognisko zwierciadła sferycznego wklęsłego i wypukłego – co to jest?

6. Jak obliczyć ogniskową? (wzór str 234 )


 


Klasa 7B

 

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu praca, moc, energia

 

START: godz. 9:00 21 maja 2020

 

  1. Uczeń pobiera ze swojej skrzynki pocztowej (przesyłane przez dziennik elektroniczny)TEST umieszczony w załączniku jako plik PDF  (testy będą rozesłane 21.05.2020 o godz. 9:00)

  2. Test należy wydrukować, podpisać (kto nie ma możliwości wydruku: podpisuje czystą kartkę i udziela odpowiedzi na tej kartce).

  3. Rozwiązywanie testu (przewidziany czas 45 min.).

  4. Rozwiązany TEST lub KARTKĘ z naniesionymi odpowiedziami należy zeskanować lub sfotografować i przesłać w formie pliku na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w tytule wiadomości: imię, nazwisko, klasa  (do godz. 10:45 tego samego dnia!!!)

  5. Czas trwania całej operacji: 1,5 godz.

 

KONIEC: godz. 10:45 21 maja 2020

 

 

 

 


Klasa 7A i 7C

 

Temat: Ciepło właściwe jako wielkość charakteryzująca substancję

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A

 

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Ciepła właściwego Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 243-248 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów, a następnie wykonujemy zadanie (skan lub zdjęcie TYLKO ZADANIA przesyłamy do 26 maja na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w tytule wiadomości: imię, nazwisko, klasa ):

 

1. Od czego zależy ilość pobranego przez ciało ciepła?

 

2. Co to jest jest ciepło właściwe substancji?Napisz definicję tej wielkości, wzór wraz z interpretacją symboli we wzorze, oraz jednostkę tej wielkości.

 

3. Jak wyznaczyć ciepło właściwe substancji? Przeanalizuj doświadczenie 61 ze strony 245 oraz napisz w zeszycie sposób wykonania doświadczenia i wynikające z niego wnioski.

 

Zadanie domowe:

 

Oblicz zad 4 str 248 (pomocny w obliczeniach będzie przykład z ramki w książce na stronie 247)

 

 

 

 


Klasy 8 A,B,C

 

Temat: Odbicie i rozproszenie światła

 

https://www.youtube.com/watch?v=gV_hvE0EfbA

 

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Odbicia i rozproszenia światła. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 224-227 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów(prac nie wysyłamy):

 

1. Podaj prawo odbicia. Narysuj schemat zjawiska odbicia światła znajdujący się na str 225 podręcznika.

 

Wytłumaczcie co to jest:

 

- normalna

 

- kąt padania

 

- kąt odbicia

 

2. Podaj trzy przykłady zjawiska odbicie, które można zaobserwować w otaczającym nas świecie.

 

3. Na czym polega zjawisko rozproszenia światła? Przerysuj schemat rozproszenia światła padającego na nierówną powierzchnię ze strony 227 podręcznika

 

 


 


Klasa 7B

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału: Praca, moc, energia (14.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs

https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw

https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8

https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw

https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28

W ramach powtórzenia wiadomości, proszę zapoznać się z materiałami video oraz  podsumowaniem rozdziału: Praca, moc, energia ze str. 219-222 w podręczniku.

Za tydzień sprawdzian wiadomości z rozdziału: PRACA, MOC, ENERGIA (forma testu)

 


Klasa 7A i 7C

Temat: Sposoby przekazywania ciepła(14.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Sposobów przekazywania ciepła. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 238-242 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów(prac nie wysyłamy):

1. Co to są przewodniki ciepła i izolatory ciepła? Napisz definicję tych substancji i po 3 przykłady do każdego.

2. Co to jest przewodnictwo cieplne?

Podaj dwa przykłady przewodnictwa cieplnego(może być również rysunek)

3. Co to jest konwekcja ?

Podaj dwa przykłady konwekcji (może być również rysunek)

4. Co to jest promieniowanie ?

Podaj dwa przykłady promieniowania (może być również rysunek)

 


Klasy 8 A,B,C

Temat: Zjawisko cienia i półcienia(14.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=Lg5O1u8e8-E

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Cienia i półcienia. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 219-223 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów a następnie wykonujemy zadanie (skan lub zdjęcie TYLKO ZADANIA przesyłamy do 20 maja na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w tytule wiadomości: imię, nazwisko, klasa ):

1. Co to jest cień?

Narysuj schemat powstawania cienia przedmiotu przy punktowym źródle światła(podręcznik str220)

2. Co nazywamy półcieniem ?

Narysuj schemat powstawania cienia i półcienia przy dwóch punktowych źródłach światła

Zad:

Znając mechanizm powstawania cienia i półcienia wytłumacz zjawiska zaćmienia Słońca i zaćmienie Księżyca oraz narysuj schemat przedstawiający te zjawiska.

Kiedy mówimy o zaćmieniu całkowitym, a kiedy o zaćmieniu częściowym(możesz posiłkować się informacjami zawartymi w podręczniku str 220-221)?

 


KLASY 8

Temat : Światło i jego właściwości (7 maja 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącymi Światła i jego właściwości. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 212-217 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów(prac nie wysyłamy):

1. Co to jest światło?

2. Prędkość światła w próżni (jakie ono jest ZAWSZE w próżni i jaką ma wartość )

3. Źródła światła

- co jest źródłem światła ?

- podział źródeł ze względu na to czy źródła zostały wytworzone przez człowieka czy nie (podaj po trzy przykłady do każdego rodzaju)

4. Rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym

- co to jest ośrodek jednorodny?

-jak rozchodzi się światło w ośrodku jednorodnym?

Mam nadzieję,że udało Wam się wykonać zadanie ;) Pozdrawiam

 

 


KLASA 7B (7 maja 2020)

Temat: Energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej

https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw

https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Energii kinetycznej oraz zasady zachowania energii mechanicznej. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 214-216 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów i rozwiązać zadania(skan lub zdjęcie notatki i rozwiązanych zadań przesyłamy do 13 maja na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w tytule wiadomości: imię, nazwisko, klasa ):

1. Energia kinetyczna (proszę podać definicję, wzór, opis wzoru, jednostkę)

2. Przykłady energii kinetycznej (proszę podać 5 przykładów)

3. Rodzaje energii mechanicznej (tutaj proszę sporządzić szkic wg schematu ze str. 215 z podręcznika)

4. Określona ilość energii jednego rodzaju może zostać zamieniona w równą ilość energii innego rodzaju (tutaj proszę podać 3 przykłady)

5. Układ izolowany (co to jest?)

6. Zasada zachowania energii mechanicznej

7. Przykłady zasady zachowania energii (tutaj proszę podać 3 przykłady)

Zadanie 1:

Zając o masie 3kg ucieka ze stała prędkością 20 m/s .Jaką ma energię kinetyczną?

Zadanie 2:

Samochód jadący z prędkością 30km/h miał energię kinetyczną 40 kJ. Ile wynosiłaby jego energia kinetyczna , gdyby zwiększył swoją prędkość do 60 km/h?

Zadanie 3: 

Masa samochodu wynosi 1200kg. Jaką energię uzyska ten samochód po 10 sekundach ruchu, jeśli porusza się z przyspieszeniem 2m/s2

Mam nadzieję,że udało Wam się wykonać zadanie ;) Pozdrawiam


 


KLASY 7A, 7C (7 maja 2020)

Temat :Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła

https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym  Zmiany energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciała

Zanim jednak to zrobicie proszę przypomnieć sobie pojęcie energii wewnętrznej ciała wprowadzone na poprzedniej lekcji. Jest to bardzo ważne aby zrozumieć dzisiejszy temat lekcji.

Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 233-237 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów(prac nie wysyłamy):

1. Zmiana energii wewnętrznej poprzez wykonywanie pracy

- Podaj dwa przykłady zmiany energii przez wykonanie pracy(możesz je narysować i opisać)

2. Zmiana energii wewnętrznej poprzez dostarczanie ciepła

- napisz co to jest ciepło. Podaj symbol (czyli oznaczenie literowe) oraz jednostkę tej wielkości

- kiedy mówimy,że dwa ciała są w równowadze termicznej?

- Podaj dwa przykłady zmiany energii wewnętrznej przez dostarczenie ciepła(możesz je narysować i opisać)

3. Pierwsza zasada termodynamiki

(podaj treść tej zasady łącznie ze wzorem oraz interpretację słowną symboli występujących w tym wzorze)

Mam nadzieję,że udało Wam się wykonać zadanie ;)PozdrawiamKlasy 8

Temat: Fale elektromagnetyczne. (30.04.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=x8tJGv8sNQA

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącymi Fal elektromagnetycznych. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 193-199 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów:

1. Fala elektromagnetyczna (źródło powstawania, prędkość fali elektromagnetycznej)

2. Rodzaje fal elektromagnetycznych (proszę wymienić i krótko opisać ich właściwości)

3. Przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych

4. Podobieństwa i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych


Klasa 7b

Temat: Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości (30.04.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Energii potencjalnej. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 209-212 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów:

1. Energia

2. Energia a praca (tutaj proszę sporządzić szkic wg schematu ze str. 209 z podręcznika)

3. Rodzaje energii mechanicznej:

a.) energia potencjalna sprężystości: (tutaj proszę podać 3 przykłady)

b.) energia potencjalna grawitacji: (3 przykłady)

c.) energia kinetyczna: (3 przykłady)

4. Energia potencjalna grawitacji (ciężkości) (definicja, wzór, opis wzoru, jednostka)

5.Przemiany energii (tutaj proszę przeanalizować doświadczenie ze str. 211 i napisać jakie nastąpiły przemiany energii)

Zadanie:

Oblicz, na jaką wysokość względem powierzchni Ziemi należy podnieść cegłę o masie2 kg, aby jej energia potencjalna wzrosła o 0,2 kJ.


Klasa 7a, 7c

TERMODYNAMIKA 

Temat: Energia wewnętrzna i temperatura (30.04.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU 

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Energii wewnętrznej i temperatury. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 226-231 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów i wykonać obliczenia:

1. Energia wewnętrzna ciała

2. Przykłady wzrostu temperatury ciała pod wpływem wzrostu jego energii wewnętrznej (5 przykładów)

3. Temperatura i jej jednostka w układzie SI

4. Skale temperatur

5. Temperatura zera bezwzględnego

6. Przeliczanie stopni Celsjusz na kelwiny

Zadanie:

Wykonaj obliczenia:

25 °C= …………...K

-3 °C= ……….…..K

-273 °C= ….……..K

0 K =……………..°C


Klasa 7a i 7c

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału: Praca, moc, energia (23.04.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs

https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw

https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8

https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw

https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28

W ramach powtórzenia wiadomości, proszę zapoznać się z materiałami video oraz  podsumowaniem rozdziału: Praca, moc, energia ze str. 219-222 w podręczniku.

Za tydzień sprawdzian wiadomości z rozdziału: PRACA, MOC, ENERGIA (forma testu)


Klasa 7b

PRACA, MOC, ENERGIA 

Temat: Energia i praca. Moc i jej jednostki (23.04.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs

https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw

Proszę zapoznać się z materiałami video dotyczącymi Energii i pracy oraz mocy. Na podstawie tych materiałów oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 197-203 i 204-208 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów oraz rozwiązać zadania:

1. Rodzaje energii i ich zastosowanie

2. Praca w sensie fizycznym

3. Praca mechaniczna i jej przykłady (tutaj proszę podać definicję, wzór, opis wzoru, jednostkę oraz 3 przykłady)

4. Definicja dżula (1 J)

5. Moc i jej przykłady (tutaj proszę podać definicję, wzór, opis wzoru, jednostkę oraz 3 przykłady)

6. Definicja wata (1 W)

7. Definicja konia mechanicznego (1 KM)

8. Moc chwilowa (definicja, wzór, opis wzoru, jednostka)

 

Przeanalizuj Przykład ze str. 202 (podręcznik) i rozwiąż zadanie:

Zad.1.

Rowerzysta, poruszając się na rowerze ruchem jednostajnym prostoliniowym, wykonał pracę 24 kJ. Jaką odległość pokonał rowerzysta, jeżeli siła oporu ruchu wynosiła 30 N ?

Przeanalizuj Przykład ze str. 205 (podręcznik) i rozwiąż zadanie:

Zad.2.

Oblicz z jaką mocą pracuje silnik pojazdu, który porusza się ze stałą prędkością80 km/h, jeżeli opory ruchu wynoszą 400 N.


Klasy 8

Temat: Fale dźwiękowe. Wysokość i głośność dźwięku. (23.04.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=qROXb3AdSt8

https://www.youtube.com/watch?v=Gmj0jJNCyu4

Proszę zapoznać się z materiałami video dotyczącymi Fal dźwiękowych oraz cech dźwięku. Na podstawie tych materiałów oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 177-182 i str. 183-192 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów oraz odpowiedzieć na pytania:

1. Fala dźwiękowa (tutaj proszę podać definicję i sporządzić rys. wg schematu ze str. 178 oraz napisać na czym polega rozchodzenie się fali dźwiękowej)

2. Źródło dźwięku (tutaj proszę podać definicję i 5 przykładów)

3. Prędkość dźwięku (proszę podać definicję, wzór, opis wzoru, jednostkę)

4. Energia fali (proszę podać definicję)

5. Natężenie fali (proszę podać definicję, wzór, opis wzoru)

6. Podział dźwięków:

a.) dźwięki słyszalne (proszę podać zakres częstotliwości oraz przykłady w przyrodzie)

b.) infradźwięki (proszę podać zakres częstotliwości oraz przykłady w przyrodzie)

c.) ultradźwięki (proszę podać zakres częstotliwości oraz przykłady w przyrodzie)

7. Poziom natężenia dźwięku (definicja, jednostki)

Pytania:

A.) Od czego  zależy prędkość rozchodzenia się dźwięku?

B.) W jakich ośrodkach rozchodzi się fala dźwiękowa, a w jakim ośrodku się nie rozchodzi?

C.) Od czego zależy wysokość dźwięku?

D.) Od czego zależy głośność dźwięku?

E.) Jaki wpływ na nasze zdrowie ma hałas?


Klasy 8a, 8b, 8c

Temat: Fale mechaniczne (16.04.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=4LKzKRGlQgU

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Fal mechanicznych. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 171-175 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów oraz  rozwiązać zadanie:

1. Fala mechaniczna

2. Rodzaje fal mechanicznych

3. Źródło fali, impuls falowy, ośrodek sprężysty

4. Długość fali, okres fali, częstotliwość fali i amplituda fali

5. Jak rozchodzą się fale mechaniczne?

6. Odbicie fali, załamanie i ugięcie (dyfrakcja)

7. Związek między prędkością, długością fali i częstotliwością (wzór, opis wzoru)

8. Przykłady fal poprzecznych i podłużnych (proszę podać po 3 przykłady)

Zadanie:

Pewnego dnia odległość między grzbietami fali na morzu wynosiła 2,5 m. Najkrótszy czas pomiędzy najniższym a najwyższym położeniem łodzi unoszącej się na powierzchni wody wynosił 0,625 s.

a.) Oblicz okres fali.

b.) Oblicz prędkość fali.


Klasa 7b

Temat: Sprawdzian wiadomości z dynamiki (16.04.2020)

START: godz. 9:00

 

  1. Uczeń pobiera ze swojej skrzynki pocztowej TEST umieszczony w załączniku jako plik PDF  (testy będą rozesłane 16.04.2020 o godz. 9:00)
  2. Test należy wydrukować, podpisać (kto nie ma możliwości wydruku: podpisuje czystą kartkę i udziela odpowiedzi na tej kartce).
  3. Rozwiązywanie testu (przewidziany czas 45 min.).
  4. Rozwiązany TEST lub KARTKĘ z naniesionymi odpowiedziami należy zeskanować lub sfotografować i przesłać w formie pliku na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (do godz. 10:45 tego samego dnia!!!)
  5. Czas trwania całej operacji: 1,5 godz.

KONIEC: godz. 10:45Klasy 7a i 7c

Temat: Energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej_(16.04.2020)

 https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw

https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Energii kinetycznej oraz zasady zachowania energii mechanicznej. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 214-216 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów i rozwiązać zadania:

1. Energia kinetyczna (proszę podać definicję, wzór, opis wzoru, jednostkę)

2. Przykłady energii kinetycznej (proszę podać 5 przykładów)

3. Rodzaje energii mechanicznej (tutaj proszę sporządzić szkic wg schematu ze str. 215 z podręcznika)

4. Określona ilość energii jednego rodzaju może zostać zamieniona w równą ilość energii innego rodzaju (tutaj proszę podać 3 przykłady)

5. Układ izolowany (co to jest?)

6. Zasada zachowania energii mechanicznej

7. Przykłady zasady zachowania energii (tutaj proszę podać 3 przykłady)

Zadanie 1:

 Oblicz, ile razy wzrośnie energia kinetyczna samochodu, jeżeli zwiększy on swoją prędkość z 40 km/h do 80 km/h.

Zadanie 2:

Energia kinetyczna strzały o masie 0,02 kg wystrzelonej z łuku wynosiła 16 J. Jaka była jej prędkość początkowa?

Zadanie 3: (Przeanalizuj przykład z podręcznika ze str. 218 i rozwiąż zadanie)

Piłka spadła z wysokości 10 m, odbiła się i osiągnęła wysokość 8 m. Oblicz, jaka część energii mechanicznej piłki została zamieniona w inne formy energii.Klasy 7a i 7c

Temat: Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości (02.04.2020)

 

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Energii potencjalnej. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 209-212 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów:

1. Energia

2. Energia a praca (tutaj proszę sporządzić szkic wg schematu ze str. 209 z podręcznika)

3. Rodzaje energii mechanicznej:

a.) energia potencjalna sprężystości: (tutaj proszę podać 3 przykłady)

b.) energia potencjalna grawitacji: (3 przykłady)

c.) energia kinetyczna: (3 przykłady)

4. Energia potencjalna grawitacji (ciężkości) (definicja, wzór, opis wzoru, jednostka)

5.Przemiany energii (tutaj proszę przeanalizować doświadczenie ze str. 211 i napisać jakie nastąpiły przemiany energii)

https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8

 

Zadanie

Oblicz, na jaką wysokość względem powierzchni Ziemi należy podnieść cegłę o masie2 kg, aby jej energia potencjalna wzrosła o 0,2 kJ.


Klasa 7b

Temat: Powtórzenie wiadomości z dynamiki (02.04.2020)

 

W ramach powtórzenia wiadomości, proszę zapoznać się z materiałami video oraz  podsumowaniem dynamiki ze str. 190-193 w podręczniku.

 

Za tydzień sprawdzian wiadomości z DYNAMIKI (forma testu)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ItkC3FEpH_Q

https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c

https://www.youtube.com/watch?v=pH6wkUAjbDY

https://www.youtube.com/watch?v=Iy9HOKLV8QI

https://www.youtube.com/watch?v=wdUXSPnGMDs


Klasy 8a, 8b, 8c

Temat: Wykres ruchu drgającego. Przemiany energii (02.04.2020)

 

Proszę zapoznać się z materiałem video dotyczącym Wykresu ruchu drgającego oraz przemian energii. Na podstawie tego materiału oraz wiadomości zawartych w podręczniku na str. 165-168 proszę sporządzić notatkę wg poniższych punktów:

1.Odczytywanie informacji z wykresu x(t) ruchu drgającego (proszę przerysować wykres A i B ze str. 166)

2. Przemiany energii (proszę opisać jeden przykład przemiany energii)

https://www.youtube.com/watch?v=TAKleQBRuBM

 

Zadanie

Proszę przerysować wykres z zadania 2 na str. 169 (podręcznik) i odpowiedzieć w zeszycie na pytania a.), b.), c.), d.), e.), f.)