Szkolenia

 

Światowe strategie w nauczaniu języków obcych na wyciągnięcie ręki.

Europejskie priorytety zawarte w strategiach „Europa 2020” i „ Edukacja i szkolenia 2020”.


11 grudnia w naszej szkole zorganizowaliśmy warsztaty dla nauczycieli języków obcych. Zajęcia prowadziła Pani Bogumiła Różańska- Świerkot z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. W warsztatach wzięli udział nauczyciele z naszego miasta, którzy uczą języka angielskiego, rosyjskiego i francuskiego. Podczas warsztatów poznaliśmy nowoczesne tendencje w nauczania języków obcych w Europie. Poznaliśmy przykłady dobrych praktyk różnych szkół, strategie nauczania języków. Ponieważ część zajęć miała również charakter praktyczny ze szkolenia wyszliśmy nie tylko bogatsi w wiedzę , ale również w nowe umiejętności w pracy z uczniami.

 

Na zakończenie spotkania uczestnicy międzynarodowej konferencji- Pani Bogumiła Różańska- Świerkot oraz Pan Bronisław Wilk- przedstawili fotorelację z Baku. Konferencję w Azerbejdżanie zorganizowała filia Uniwersytetu Łomonosowa z Moskwy. Podczas konferencji poznano nowoczesne metody nauczania języka rosyjskiego jako obcego, nawiązano kontakty z nauczycielami z różnych krajów. Wśród uczestników byli nauczyciele języka rosyjskiego z Kanady, Egiptu, Rosji, Ukrainy, Niemiec, Czech, Turcji, Uzbekistanu i oczywiście Azerbejdżanu.

 

Przed budynkiem Uniwersytetu Słowiańskiego w Baku.

 

Spotkanie ze studentami uczącymi się języka polskiego. Krótka promocja Polski, Śląska i naszego miasta.